Foreløbigt program for 24 timervedhavet - 2022

Løbet 2021 er aflyst

Detaljer og dagsprogram for løbet 2022 er på vej