Foreløbigt program for 24 timervedhavet - 2023

LØBSPROGRAM

Detaljer og dagsprogram for løbet 2023 er under udarbejdelse. Du kan følge med her og på vores facebookside. Herunder ser du de første fixpunkter i programmet. 

Fredag d. 02. juni 2023

Kl. 16-18.00: Afhentning af startnumre på Paradisjorden Sæby

Lørdag d. 03. juni 2023

Kl. 12.00: Statskud for 1 Maraton og 1 ½maraton og 24timersløb

Søndag d. 04. juni 2023

Kl. 12.00: Slut

STARTTIDSPUNKT

Som noget nyt er det muligt, at alle singleløbere og stafethold for hhv. 3, 6 og 12 timer kan starte hver 3 time. Dvs. man du i større grad kan planlægge starttidspunktet efter behov. 

Det betyder naturligvis, at 12 timers stafet eller singleløb senest skal starte kl. 24.00.